Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Φωκά - Κοσμετάτου έχει σήμερα ως εξής:
Πρόεδρος: Σπύρος Κοσμετάτος
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Αυγερινός
Γραμματέας:Αθανάσιος Μουίκης
Ταμίας: Ελένη Κοσμετάτου
Μέλη: Παρασκευή Βασάλα, Αντώνιος Ανανιάδης, Γεράσιμος Βιλάνδος

Οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλάζουν ανά τετραετία.
  Προσωπικό
Το Ίδρυμα Υιών Παναγή Φωκά-Κοσμετάτου απασχολεί μόνιμο προσωπικό που αποτελείται από τους εξής:
Γραμματεία - Λογιστήριο: Χριστίνα Παναγιωτάτου
Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς: Εύη Ματιάτου

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των διευρυμένων δραστηριοτήτων του, το Ίδρυμα κατά περιόδους απασχολεί και εποχικό προσωπικό.