"; } ?> Ίδρυμα Φωκά-Κοσμετάτου
intro

   
Το Ίδρυμα Υιών Παναγή Φωκά–Κοσμετάτου είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο βρίσκεται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Δημιουργήθηκε το 1984 με κληροδότημα των αδελφών Σπυρίδωνος, Κοσμέτου και Νικολάου. Αρχικός σκοπός του Ιδρύματος ήταν η μετατροπή της οικογενειακής οικίας στο Αργοστόλι σε Μουσείο – Πινακοθήκη για την έκθεση των προσωπικών τους συλλογών και, εφόσον επαρκούσαν οι πόροι, η έκδοση ή επανέκδοση μελετών σχετικών με τα Επτάνησα και την Κεφαλονιά. Στη συνέχεια οι σκοποί διευρύνθηκαν προκειμένου το Ίδρυμα να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής και να αποτελέσει ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον μάθησης για τους κατοίκους, και ιδιαίτερα τους νέους και τα παιδιά, της Κεφαλονιάς.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος που αποβλέπουν στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η λειτουργία των Συλλογών, του τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, του τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης, του τμήματος Παιδικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης, η εκδοτική δραστηριότητα, και η αξιοποίηση του Αρχείου. Στο πλαίσιο επέκτασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα, το Ίδρυμα δημιούργησε επίσης, σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στις παρυφές του Αργοστολίου, εκπαιδευτικό κήπο με φυτά χαρακτηριστικής μεσογειακής βλάστησης. Αυτός ο Εκπαιδευτικός Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς άρχισε τις δραστηριότητές του το 1998.
  Όλες οι δραστηριότητες του Ιδρύματος λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη αλλά και συμπληρωματικά, π.χ. η λειτουργία της Παιδικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης συνδυάζεται με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το βιβλίο, αλλά και τα ίδια τα βιβλία αποτελούν χρήσιμο υλικό πληροφόρησης κατά την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, η συλλογή νομισμάτων του Μουσείου αποτελεί το έναυσμα για την υλοποίηση αντίστοιχου προγράμματος κλπ.

Το Ίδρυμα, τέλος, διαθέτει Αρχείο το οποίο είναι στη διάθεση κάθε ερευνητή και περιλαμβάνει μια εξαιρετικά σημαντική συλλογή φωτογραφιών της προσεισμικής Κεφαλονιάς, μελέτες των αδελφών Κοσμετάτου και κάποια βιβλία. Η βιβλιοθήκη των αδελφών, πλούσια σε έργα επτανησιακής θεματολογίας, παραχωρήθηκε από τους ίδιους στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη και το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Σπυρίδωνος Φωκά–Κοσμετάτου παραδόθηκε στα  Γενικά Αρχεία Κεφαλληνίας.