ΙΔΡΥΜΑ ΥΙΩΝ Π. ΦΩΚΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ

Ίδρυμα Φωκά-Κοσμετάτου
Π. Βαλλιάνου 1
Αργοστόλι 281 00
Κεφαλονιά
Τηλ: 26710-26595/6
Φαξ: 26710-29210
e-mail: ipfc@otenet.gr